Факультет прикладних інформаційних технологій та електроінженерії створено в грудні 2015-го року наказом ректора Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя шляхом об’єднання трьох факультетів: контрольно-вимірювальних та радіокомп’ютерних систем (декан – к.т.н., доц. Яськів Володимир Іванович), електромеханічного (декан – д.т.н., проф. Андрійчук Володимир Андрійович) та комп’ютерних технологій (декан – д.т.н., проф. Стухляк Петро Данилович).
З грудня 2015-го року по червень 2021-го року факультет очолював декан к.т.н., доц. Яськів Володимир Іванович. З липня 2021-го року обов’язки декана виконував к.т.н. Карташов Віталій Вікторович. 26 грудня 2022-го року він же затверджений на посаді декана факультету.

На факультеті здійснюється підготовка фахівців на шести випускових кафедрах за наступними спеціальностями: 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» – кафедра електричної інженерії (ЕІ), завідувач кафедри – д.т.н., проф. Тарасенко М.Г.; 163 «Біомедична інженерія» – кафедра біотехнічних систем (завідувач кафедри к.т.н., доц. Яворська Є.Б.); 172 «Телекомунікації та радіотехніка» – кафедра радіотехнічних систем (завідувач кафедри – к.т.н., доц. Дунець В.Л.); 174 «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка» – кафедри автоматизації технологічних процесів і виробництв (АВ), завідувач кафедри – к.т.н., доц. Савків В.Б. та комп’ютерно-інтегрованих технологій (КТ), завідувач кафедри – к.т.н., доц. Микитишин А.Г.; 175 «Інформаційно-вимірювальні технології» і 176 «Мікро- та наносистемна техніка» – кафедра приладів і контрольно-вимірювальних систем (завідувач кафедри – д.т.н., проф. Паламар М.І.); . До складу факультету також  входить кафедра вищої математики (завідувач кафедри – к.ф-м.н., доц. Шелестовський Б.Г.), яка задіяна в підготовці фахівців і для факультету  інженерії машин, споруд та технологій (ФМТ).

На факультеті навчається близько тисячі студентів денної, заочної та дистанційної форм навчання.

Науково-педагогічний колектив факультету налічує 78 осіб. Серед них: 8 докторів наук, професорів, 50 кандидати наук, доценти, 20 старших викладачі та асистенти.

Статут факультету

Факультет прикладних інформаційних технологій  та електроінженерії – це:

– факультет європейського рівня за стилем, технологіями, якістю освітніх та наукових послуг, який сповідує ідеологію властиву факультетам в університетах дослідницького типу, де освітня та наукова діяльність має широкомасштабну міжнародну спрямованість та опирається на інноваційні технології, які є головною домінантою розвитку;

– факультет зі стійкими демократичними традиціями, розвинутим студентським самоврядуванням, академічними свободами, атмосферою творчості, відкритості, вільного волевиявлення;

– факультет фінансово успішний, самодостатній, якому властиві ознаки факультетів провідних університетів світу;

– факультет, в якому головними постатями є Студент, Викладач, Науковець.