Конференції

В червні 2015 року на базі факультету було проведено ІІ Всеукраїнську науково-технічну конференцію «Теоретичні та прикладні аспекти радіотехніки і приладобудування».

У роботі конференцій взяли участь провідні науковці з усієї України та близького зарубіжжя.

Учасники пленарного засідання ІІ Всеукраїнської науково-технічної конференції «Теоретичні та прикладні аспекти радіотехніки і приладобудування». На фото (зліва на право):Домнін Ігор Феліксович, д.т.н., проф., директор Інституту іоносфери МОН і НАН України (м.Харків), Юрченко Микола Миколайович, д.т.н., проф., начальник відділу транзисторних перетворювачів Інституту електродинаміки НАН  України (м.Київ), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки,  Драґан Ярослав Петрович, д.ф-м.н., проф. (Національний Університет «Львівська Політехніка»), Яськів Володимир Іванович, к.т.н., доц., декан факультету контрольно-вимірювальних та радіокомп’ютерних систем (ТНТУ), Шадріна Галина Михайлівна, к.т.н., доц. (ТНТУ), Сенько Віталій Іванович, д.т.н., проф., лауреат Державної премії УРСР з науки та техніки, Заслужений професор НТУУ «КПІ» ім. Ігоря Сікорського, Рибін Олександр Іванович, д.т.н., проф., декан радіотехнічного факультету НТУУ «КПІ» ім. Ігоря Сікорського,,  Шаблій Олег Миколайович, д.ф-м.н., проф. (Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя), Твердохліб Юрій Олександрович, м.н.с., Інститут електродинаміки НАН  України, Юрченко Олег Миколайович, д.т.н., проф., Інститут електродинаміки НАН  України, Яськів Анна Володимирівна, аспірант кафедри біотехнічних систем.,

 

В червні 2017 року на базі факультету проведена ІІІ Всеукраїнська науково-технічна конференція «Теоретичні та прикладні аспекти радіотехніки і приладобудування». Участь у роботі конференції взяли представники 27 організацій з усієї України (Ужгород, Івано-Франківськ, Київ, Харків, Вінниця тощо). Крім того, було подано доповіді у співавторстві з закордонними колегами (з Казахстану, Польщі, Словаччини).

В червні 2019 року на базі факультету було проведено ІV Міжнародну науково-технічну конференцію «Теоретичні та прикладні аспекти радіотехніки, приладобудування та комп’ютерних технологій» присвячену пам’яті 80-ти річчя з дня народження професора Я.І. Проця.

В грудні 2021 року на базі факультету проведена міжнародна конференція «Advanced Applied Energy and Information Technologies» за такими напрямками: електротехніка та силова електроніка; автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології; мехатроніка, системи зв’язку, системи керування; біомедична інженерія; математичне моделювання в електроенергетиці та інформаційних технологіях. Участь у роботі конференції взяли представники 23 організацій з усієї України (Львів, Хмельницьк, Київ, Харків, Вінниця тощо). Крім того, було подано доповіді у співавторстві з закордонними колегами (з США, Польщі, Словаччини, Китаю, Латвії, Ізраїлю). За результатами роботи конференції видано збірник праць з 31 публікацією обсягом 220 стор. за редакцією Prof. Keyue Smedley (Каліфорнійський університет, Ірвін, США), Prof. A. Abramovitz (Тель-Авівський університет, Ізраїль), Prof. Frantisek Ducon (Словацький технологічний університет, Братислава).