Спеціальність 174

Спеціальність 174 «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка» має один з найбільших ліцензованих обсягів підготовки в університеті та  входить до офіційного, державного переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка. Підготовкою фахівців за цією спеціальністю займаються 2 кафедри факультету:

  • Автоматизації технологічних процесів та виробництв (освітня програма “Комп’ютерно-інтегровані системи автоматики та робототехніки”);
  • Комп’ютерно-інтегрованих технологій (освітня програма “Комп’ютеризовані системи управління та прикладне програмування”).

Освітня програма «Комп’ютерно-інтегровані системи автоматики та робототехніки» передбачає ґрунтовне вивчення сучасних технічних, програмних  платформ в галузі автоматизації та робототехніки.

Використання комп’ютерної техніки та процесорних або мікроконтролерних засобів є обов’язковою умовою для сучасних технологій, виробництв. Освітня програма передбачає опанування мов програмування, комп’ютерних мережевих технологій різних рівнів включаючи промислові мережі та мережеві інтерфейси, програмних пакетів для проектування та моделювання. Основні дисципліни професійного спрямування здебільшого спрямовані на підготовку ІТ-фахівців в галузі автоматизації. Сучасна автоматизація передбачає саме програмні засоби управління в промисловості, інформаційній галузі, у сферах бізнесу і фінансів.

Саме для ІТ-спрямування можна виділити дисципліни, які передбачають вивчення – алгоритмізації, об’єктно-орієнтованого програмування, програмування мехатронних та робототехнічних систем, архітектури комп’ютерно-інтегрованих інформаційних управляючих систем, хмарних технологій та обчислень, комп’ютерних мереж в глобальному, локальному і промисловому формфакторі, мікропроцесорних програмних засобів автоматизації.

Випускники здобувши фахові знання є компетентними спеціалістами для:

  • Розробки прикладного програмного забезпечення, зокрема для систем автоматизації.
  • Розробки програмних продуктів із використанням штучного інтелекту та хмарних технологій .
  • Побудови інформаційно-управляючих систем бізнес процесів.
  • Розробки та програмування автоматизованих систем на базі мікропроцесорної техніки.
  • Проектування систем автоматики та робототехніки для різних галузей.
  • Проектування мережевих систем.

Спеціальність має найширшу базу працевлаштування, автоматизація на теперішній час охоплює усі галузі без виключення. Слід зауважити, що отримана фахова підготовка дозволить працювати в ІТ-галузі на рівні з випускниками галузі знань 12 Інформаційні технології (Інженерія програмного забезпечення, Комп’ютерні науки, Комп’ютерна інженерія). Крім цього випускник матиме змогу працевлаштування в галузях промислового виробництва, переробної, харчової промисловості, сільського, комунального господарства.

Після закінчення навчання випуск можна працювати: програмістом, інженером комп’ютерно-інтегрованих систем, системний спеціалістом та конструктором, інженером з баз даних та хмарних сервісів та технологій, аналітиком, фахівцем з автоматизації підприємств і виробництв.

_______________________________________________________________________________________________

Кафедра комп’ютерно інтегрованих технологій здійснює підготовку фахівців всіх кваліфікаційних рівнів зі спеціальності 174 “Автоматизація, комп’ютерно інтегровані технології та робототехніка” по освітній програмі “Комп’ютеризовані системи управління та прикладне програмування”.

Кафедра проводить наукові дослідження та викладання ряду спеціальних дисциплін, пов’язаних з автоматизацією як технологічних процесів так і методами застосування та впровадження комп’ютерних технологій в будь-які сфери діяльності людини на основі використання інформаційно-вимірювальної та мікропроцесорної техніки, розробкою спеціального програмного забезпечення та використанням пакетів прикладних програм.

Спеціалізація нова і фактично сформувалася протягом останнього десятиріччя у відповідності до сучасних вимог промисловості. З цією спеціалізацією випускники спроможні виконувати дослідницькі і проектні роботи по створенню інтегрованих комп’ютерних систем, систем автоматизації та управління, проводити налагодження та обслуговування діючих промислових систем, програмувати як засоби автоматизації, так і їх інформаційне поле.

Спеціаліст за даним фахом – це програміст високої кваліфікації, спроможний вирішувати різні задачі створення програмованих систем найвищого рівня складності. Для спеціалізації характерна більша спрямованість на розробку та програмування комп’ютерних інтегрованих виробничих та керуючих систем, мобільних вбудованих систем.

Колектив налічує 12 викладачів, які є фахівцями в галузі розробки автоматизованих комп’ютерних інтегрованих систем, з них 11 кандидатів технічних наук, 1 професор, Лауреат державної премії в галузі науки і техніки, Заслужений винахідник України.