Наукова діяльність

Наукова діяльність

Висококваліфіковані науково-педагогічні працівники факультету попри забезпечення навчального процесу беруть активну участь у виконанні науково-дослідних робіт. Так, на базі кафедри АВ протягом 2015-2016 років виконувався спільний Україно-Словацький науковий проект. За ініціативою кафедри АВ було укладено низку договорів про наукове співробітництво, зокрема з Клайпедським університетом (Литва) та Сибірським федеральним університетом (Росія). Кафедра розвиває співробітництво із колегами з провідних університетів, зокрема: Інститутом фізики міцності та матеріалознавства СВ РАН; Вільнюським університетом (Литва); Маріборським університетом (Словенія); Томським політехнічним університетом (Росія); Білоруським державним університетом (Білорусь); Міжнародною академією цивільної авіації (Марокко); Кошицьким технічним університетом (Словаччина). У 2017 році підписано рамкову угоду про співпрацю між ТНТУ та Національним центром робототехніки (Словаччина). Угода передбачає наукове співробітництво та кооперацію при виконанні досліджень з автоматизації транспортних та технічних систем, мехатроніки. Підписання цього документу створює можливості спільної підготовки магістрів та PhD, координацію зусиль при поданні проектів на конкурси за програмами Horizon 2020, Erasmus+.

На початках становлення кафедри КТ зусиллями професора Стухляка П.Д. була створена наукова школа за напрямком «Дослідження властивостей полімер-композитних матеріалів на базі автоматизованих програмно-апаратних комплексів». Представники цієї школи тісно співпрацюють з науковими школами України та ближнього зарубіжжя: Національним університетом України «Київський політехнічний інститут», Національним університетом «Львівська політехніка», Національним університетом «ХАІ», Луцьким національним технічним університетом, Херсонською державною морською академією, Інститутом надтвердих матеріалів ім.Бакуля НАН України, Фізико-механічним інститутом ім. Г.В. Карпенка НАН України, Білоруським національним технічним університетом. Кафедра КТ підтримує тісні зв’язки з Академією технічно-гуманістичною в Бельсько-Бялому (Польща), Ягелонським університетом (Польща), Університетом прикладних наук м.Шмалькальден (Німеччина).

Одним із основних напрямків наукових досліджень професорсько-викладацького складу кафедри ПВ є розробка й впровадження наземних антенних систем (АС) супутникового зв’язку, елементів антенно-хвилеводних трактів АС, нових опорно-поворотних пристроїв; проектування й дослідження комп’ютеризованих систем керування антенними комплексами тощо. Колективом кафедри створено функціональне програмне забезпечення для керування наземними антенними станціями слідкування і приймання (передачі) інформації як від геостаціонарних, так і низькоорбітальних космічних апаратів для дистанційного зондування Землі. Серед значної кількості наукових здобутків кафедри слід відмітити розробку антенної системи та комп’ютеризованої системи керування для наземної станції управління єгипетським супутником дистанційного зондування Землі “EgyptSat-1”. Розробку виконано на замовлення Харківського НДІРВ. Спроектована антенна система успішно експлуатується у Єгипті.

Працівниками кафедри РТ виконувались ряд дослідницьких проектів (науковий керівник к.т.н., доц. Яськів В.І.), зокрема, по Програмі українсько-китайського науково-технічного співробітництва виконувались 5 науково-дослідних робіт. У рамках програми «Nato Programme Security Through Science» науково-дослідною лабораторією систем вторинного електроживлення (керівник к.т.н., доц. Яськів В.І.) спільно з лабораторією силової електроніки Каліфорнійського університету, м.Ірвін, США (Prof. K. Smedley) отримано COLLABORATIVE LINKAGE GRANT «High-Realibility Switching Power Converters for Security of Information Technology» (IC S.NUKR.CLG 982639). В рамках виконання цього гранту в травні 2008 року здійснено візит доц. Яськіва В.І. в лабораторію силової електроніки Каліфорнійського університету, м.Ірвін, США (керівник лабораторії Prof. K. Smedley) для проведення спільних наукових досліджень.  В січні 2009 р. був здійснений візит доц.Яськіва В.І. до Каліфорнійського університету, м. Ірвін, США для проведення спільних наукових досліджень та погодження подальшої співпраці. За результатами поїздки підготовлено, оформлено та подано на конкурс до НАТО спільний українсько-єврейсько-американський проект за проблемою створення компактних перетворювачів електроенергії з низьким рівнем електромагнітних завад. В березні 2011 року підготовлено спільно з лабораторією силової електроніки Каліфорнійського університету (м. Ірвін, США) та подано на конкурс до CRDF (США) за тематикою «альтернативна енергетика» проект «ONE СYCLE CONTROLLED MICRO-INVERTER FOR SOLAR APPLICATIONS».

Також при кафедрі біотехнічних систем діє наукова школа «Математичне моделювання та обробка техногенних та природних складних сигналів», засновником якої є доктор технічних наук, професор, Яворський Богдан Іванович.

В червні згідно з наказом Міністерства освіти і науки України доц. Яськів В.І. включений до складу делегації МОН України для участі у виставці наукових розробок України в КНР.

У 2007 році при кафедрі СЕ відкрито спеціалізовану вчену раду К 58.052.04 по захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю 05.09.07 «Світлотехніка і джерела світла», що завершує повний цикл підготовки фахівців світлотехнічної галузі. За період 2008-2016 р   р. у спеціалізованій вченій раді було захищено 7 кандидатських дисертацій працівниками ТНТУ.