Спеціальність 172

Кафедра радіотехнічних систем ТНТУ ім. І. Пулюя проводить підготовку фахівців за спеціальністю 172 «Електронні комунікації та радіотехніка».

Спеціальність спрямована на опанування студентами спеціальних знань із: проектування програмно-апаратних платформ, які забезпечують отримання сучасних інтернет-послуг та сервісів, що працюють в глобальному середовищі; проектування «хмарних» дата-центрів у поєднанні з сучасними 4G та 5G- комунікаційними мережами; створення та використання новітніх технологій інтернету речей та побудова інформаційно-комунікаційних комп’ютерних систем.

Електронні комунікації та радіотехніка – це комплексна індустрія, що надає клієнтам різні види послуг, розробляє і впроваджує нововведення, створює та використовує устаткування для передавання та/або приймання знаків, сигналів, зображень та звуків або повідомлень з використанням електронних, електромагнітних, мережевих комп’ютерних та інформаційних технологій.

Іншими словами, електронні комунікації  та радіотехніка це те, що нас оточує, що нам цікаво і приносить користь кожний день і покращують якість життя людини.

Основними напрямками діяльності фахівця є використання сучасних засобів мобільного, супутниковому зв’язку та комп’ютерних мереж, проектування й експлуатація, забезпечення надійності й живучості інфокомунікаційних систем і мереж Ethernet; вирішення проблем захисту інформації технічним і програмними засобами; застосування новітніх інформаційних технологій та розробка розумних технологій.

В рамках спеціальності Електронні комунікації  та радіотехніка студенти отримують фундаментальну підготовку в галузі електронної техніки та її елементної бази, фізичних основ конструювання та виробництва засобів зв’язку, пристроїв передачі інформації; програмування, комп’ютерних методів аналізу та проектування функціональних вузлів і систем передачі даних, використання цифрових систем і інтелектуальних комп’ютерних технологій.

Під час навчання ставиться акцент на необхідність практичної самореалізації студентів в області електронних комунікацій та радіотехніки. Тому студенти їздять на екскурсії де отримують практичні навички з розробки, проектування, виробництва, впровадження, експлуатації, технічного обслуговування телекомунікаційних мереж, систем та радіотехнічних пристроїв широкого спектру.

Освітня програма включає вивчення таких основних дисциплін: Програмування та алгоритмічні мови, Мікропроцесорна техніка, Мікропроцесори в телекомунікаційних системах, Системи автоматизованого проєктування радіоелектронних засобів, Електронна компонентна база, Приймання та оброблення сигналів, Цифрове оброблення сигналів, Цифрові пристрої та мікропроцесори, Проєктування цифрових пристроїв на програмованих логічних інтегральних схемах, Системи та мережі телебачення, Мережі зв’язку, Основи супутникового зв’язку, Основи мобільного зв’язку.

Освітню програму забезпечує науково-педагогічний персонал, який включає в себе двох докторів технічних наук, трьох кандидатів технічних наук, двох старших викладачів та асистента які є визнаними науковцями як в Україні так і за її межами.

Більшість аналітиків вважають ринок праці у сфері  електронних комунікацій та радіотехнологій найбільш перспективним у ХХІ столітті, що підтверджується 30-50% динамікою попиту фахівців у цій сфері. Як наслідок, на фахівців зі спеціальності “Електронні комунікації та радіотехніка” існує значний попит серед державних та комерційних установ як в Україні, так і в світі.

Випускники можуть працювати в будь-якій сфері інформаційної діяльності в державних, спільних і малих підприємствах в галузі телекомунікацій, на виробничих, комерційних та торгових фірмах з ремонту, програмування та налагодження телекомунікаційної апаратури, в компаніях мобільного зв’язку та мереж, в підрозділах зв’язку в банківських та фінансових установах, в яких використовуються сучасні інформаційні технології, засоби телекомунікації й комп’ютерна техніка, підприємствах та корпораціях, що займаються розробкою та виготовленням електронних систем діагностики та керування для таких галузей як автомобілебудування, медицина, верстатобудування, літакобудування, роботизованих систем та комплексів.

Якщо ви прагнете одержати фундаментальні знання з телекомунікації, радіотехніки, радіоелектроніки, навчитись конструювати, обслуговувати та ремонтувати сучасні засоби зв’язку, апаратуру теле- і радіомовлення, кабельного телебачення; комп’ютерне та телекомунікаційне обладнання, то це можна зробити навчаючись у нас в ТНТУ імені Івана Пулюя на спеціальності 172 “Електронні комунікації та радіотехніка”.