Спеціальність 175

Підготовка студентів за освітньою програмою «Мехатроніка та інтелектуальні інформаційні системи» включає освоєння: технічного, програмного, математичного та інформаційного забезпечення мехатронних систем. Принципи побудови мехатронних модулів руху, точної механіки, електроніки та інформатики засобів вимірювальної техніки та їх використовування.

Підготовка фахівців, здатних комплексно вирішувати проблеми щодо створення конструкції мехатронних приладів, електронних сенсорів, вбудованої електронної схеми керування із використанням реконфігурованих кристалів, мікроконтролерів, систем на кристалі, механіко-електро-вимірювальних систем в кристалі, а також розробки алгоритмів і програмного забезпечення для керування і опрацювання даних та побудови інтелектуальних інформаційних систем.

Формування поняття та принципи мехатронних модулів та інтелектуальних інформаційних систем. Вивчення методів проектування систем управління з використанням класичних та новітніх методів, застосовувати сучасних програмних засобів при вирішення задач синтезу та аналізу управління мехатронними системами. Розробка сучасних засобів для управління мехатронними системами, засобів вимірювальної техніки, інструментів та обладнання для виготовлення і налаштування мехатронних модулів із використанням інтелектуальних інформаційних систем.

При вивченні дисциплін студенти ознайомлюються із стандартами з розробки мехатронних модулів, засобів вимірювальної техніки та метрологічного забезпечення. Здобувають знання із експериментальних методів досліджень з оцінюванням точності виготовлення мехатронних модулів. Знають сучасні інформаційні технології для вирішення задач в сфері мехатроніки та інтелектуальних інформаційних систем.

Випускники займають посади такі як: інженер-конструктор в галузі електроніки, інженер з комплектації устаткування, технік з експлуатації та ремонту устаткування, технік з підготовки технічної документації, технік з налагоджування та випробувань, технік-програміст.