Спеціальність 141

Фахівці спеціальності «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» отримують навики розрахунку, проектування та експлуатації електротехнічного устаткування. Під час навчання використовуються новітні інформаційні технології , особлива увага приділяється проектуванню електричних систем і мереж, електротехнічного обладнання і машин, вивчаються засоби використання відновлювальних джерел енергії та впровадження енергоефективних технологій.

У процесі навчання читаються спеціальні дисципліни по електроенергетиці, теплоенергетиці, нетрадиційній енергетиці, енергоефективних технологіях, енергетичному менеджменту та аудиту, економіці.

При проходженні практик студентами здобуваються навики та уміння, необхідні для самостійної діяльності.

Студенти, які успішно навчаються, можуть також займатися науковою роботою. Вони мають можливість продовжити навчання в магістратурі для здобуття освітнього  рівня магістр. Надалі магістри, що зарекомендували себе як творчі особистості, що схильні до наукових досліджень, можуть вступити в аспірантуру.

Випускники працюють на підприємствах електротехнічної, світлотехнічної, та теплоенергетичної галузей. При цьому мають великий вибір посад.