Спеціальність 141

Освітня програма: «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

Фахівці спеціальності «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» отримують навики розрахунку, проектування та експлуатації електротехнічного устаткування. Під час навчання використовуються новітні інформаційні технології , особлива увага приділяється проектуванню електричних систем і мереж, електротехнічного обладнання і машин, вивчаються засоби використання відновлювальних джерел енергії та впровадження енергоефективних технологій.

У процесі навчання читаються спеціальні дисципліни по електроенергетиці, теплоенергетиці, нетрадиційній енергетиці, енергоефективних технологіях, енергетичному менеджменту та аудиту, економіці.

При проходженні практик студентами здобуваються навики та уміння, необхідні для самостійної діяльності.

Студенти, які успішно навчаються, можуть також займатися науковою роботою. Вони мають можливість продовжити навчання в магістратурі для здобуття освітнього  рівня магістр. Надалі магістри, що зарекомендували себе як творчі особистості, що схильні до наукових досліджень, можуть вступити в аспірантуру.

Випускники працюють на підприємствах електротехнічної, світлотехнічної, та теплоенергетичної галузей. При цьому мають великий вибір посад.

 

 


Освітня програма: «Енергетичний менеджмент та енергоефективність»

Запрошуємо на навчання для здобуття вищої освіти за освітньою програмою “Енергетичний менеджмент та енергоефективність” спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. Після завершення навчання наші фахівці вмітимуть якісно проводити енергоаудити, які включають фахову оцінку енергоефективності систем опалення, вентиляції та кондиціонування, освітлення, побутової техніки та водопостачання, складання енергетичних балансів промислових та комерційних об’єктів, проведення розрахунків рентабельності інвестицій в енергозберігаючі заходи, розроблення та впровадження стратегії енергоефективності та енергозбереження тощо.

Кафедра електричної інженерії ТНТУ імені Івана Пулюя має великий досвід підготовки спеціалістів в даній галузі. Наші студенти здобувають знання на обладнанні, яке постійно оновлюється, проходять практичну підготовку на ключових підприємствах енергетичної галузі та об’єктах критичної інфраструктури, можуть брати участь у програмі подвійних дипломів з європейськими університетами та здобувати освіту з елементами дуальної форми.

Наші викладачі, які є єдиними спеціалістами в галузі 141 в Тернопільській області за освітою та науковими здобутками, мають найкращі кваліфікаційні навички для навчання, які постійно удосконалюються шляхом стажування та безперервної практики. Енергетичний менеджмент та енергоефективність – це основа енергонезалежності держави та кар’єрного успіху!