Спеціальність 176

Вивчення спеціальності «Мікро- та наносистемна техніка» включає розробку напівпровідникових і мікроелектронних приладів та інтегральних схем з використанням мікро- і наносистемної техніки. Вміння користуватися програмним забезпеченням з розробки мікро- і нано-електронних пристроїв. Знання фізичних процесів та явища, на яких ґрунтується функціонування мікро- та наносистем. Знання властивостей матеріалів мікро- і наноелектроніки, технологічних процесів, принципів дії електронних компонентів, типових схем функціональних пристроїв, матеріалів і технології для виготовлення електронних приладів, мікро- та наносистемної техніки різноманітного призначення.

Отримання навиків при роботі з обчислювальною технікою та спеціалізованим програмним забезпечення для розрахунків параметрів, характеристик та моделювання виробів мікро- та наносистемної техніки. Дисципліни спеціальності спрямовані на вивчення поняття та принципів фізики твердого тіла, твердотільної електроніки, фізичних основ мікро- та наносистемної техніки..

Студенти освоюють методи проектування систем управління з використанням класичних та новітніх методів, застосовувати сучасних програмних засобів при вирішення задач синтезу та аналізу мікро- та наносистемних пристроїв. Застосовують навички планування та проведення експерименту для перевірки гіпотез та дослідження явищ мікро- та наноелектроніки, вміти використовувати стандартне обладнання, складати схеми пристроїв, аналізувати, моделювати та критично оцінювати отримані результати. Здатні проводити дослідження характеристики і параметри мікро- та наносистемної техніки, приладів фізичної та біомедичної електроніки з урахуванням цілей дослідження, вимог та специфіки вибраних технічних засобів.

Сучасна елемента база забезпечує засоби для створення мікро- та наносистемних засобів вимірювальної техніки, інструменти та обладнання для виготовлення і налаштування.

Випускники займають посади такі як: керівники виробничих підрозділів у промисловості, технічні фахівці в галузі електроніки та телекомунікацій, інші технічні фахівці в галузі фізичних наук та техніки, оператори медичного устаткування, оператори оптичного та електронного устаткування, технічні фахівці в галузі управління.