Міжнародна діяльність

На факультеті активно розвивається міжнародна діяльність, спрямована зокрема на інтеграцію принципів провадження освітнього процесу провідних закордонних ВУЗів в навчальному процесі кафедр факультету. Однією із сфер реалізації міжнародної діяльності є академічна мобільність студентів та викладачів, що полягає у реалізації можливості студентами проходити практики і стажування в провідних закордонних Університетах та підприємствах, брати участь у програмах подвійних дипломів тощо, а для викладачів – це програми обміну, стажування, підвищення кваліфікації в закордонних ВУЗах тощо.

Усі програми академічної мобільності реалізуються на основі «Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя» (https://docs.tntu.edu.ua/base/document?id=30) і відповідно до укладених угод між Університетом та закордонними партнерами (закладами освіти, підприємствами). Координує процес реалізації кожної програми академічної мобільності заступник декана з наукової роботи та міжнародного співробітництва спільно із Відділом міжнародного співробітництва.

В рамках програм академічної мобільності студенти факультету можуть спробувати свої сили в таких напрямках:

1. програми стажування та практик за кордоном

2. програми Erasmus+

3. програми подвійних дипломів

4. літні мовні школи

Власне ознайомитись з правилами участі студентів у програмах академічної мобільності можна за посиланням: (https://tntu.edu.ua/?p=uk/about/inter/mobility-rules)

ПРОГРАМИ СТАЖУВАННЯ ТА ПРАКТИК ЗА КОРДОНОМ

акож в період зимових та літніх канікул студенти факультету можуть брати участь у програмах стажування та практик за кордоном. Існує велика кількість укладених угод між нашим Університетом та закордонними підприємствами і фірмами щодо проходження на них стажування та практик нашими студентами. Профілі роботи цих закордонних установ є найрізноманітнішими і кожен зможе знайти те, що його цікавить.

Основними ж программами практик та стажування за кордоном є наступні:

 1. Програма практики та стажування у компанії «Устронянка» (Польща)
 2. Програма практики та стажування за програмою АПОЛЛО (ФРН)
 3. Програма практики та стажування у литовських компаніях (Литва)
 4. Програма практики та стажування у відпочинковому комплексі «Panorama Morska»
 5. Виробнича практика у готелях і ресторанах Італії

Починаючи з 2018 року 33 студенти факультету прийняли участь в стажуваннях та практиках закордонном.

Детальніше про програми можна дізнатись за посиланням: https://tntu.edu.ua/?p=uk/about/inter/vms/academic-mobility-programs/training-abroad

ПРОГРАМИ Erasmus+

Erasmus+ є програмою обмінів студентів, викладачів та науковців країн-членів Євросоюзу, а також Ісландії, Ліхтенштейну, Македонії, Норвегії, Туреччини. Програма надає можливість навчатися, проходити стажування чи викладати в іншій країні, що бере участь в програмі. У Єврокомісії Erasmus назвали найуспішнішою освітньою програмою ЄС. Терміни навчання і стажування можуть складати від 3 місяців до 1 року.

Еразмус дає можливість студентам вчитися 3-12 місяців в одному з ВНЗ, що знаходиться у країнах-учасницях програми:

 • країни ЄС: Австрія, Бельгія, Кіпр, Чехія, Данія, Естонія, Німеччина, Греція, Фінляндія, Франція, Болгарія, Ірландія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Польща, Словаччина, Словенія, Іспанія, Швеція, Нідерланди, Румунія, Португалія, Велика Британія, Угорщина;
 • Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія;
 • Туреччина.

За умовами Еразмус студент може отримувати стипендію або вчитися без стипендії, але за навчання в іноземному ВНЗ студент не платить. Сума стипендії залежить від ліміту, який визначається для кожної країни.

Починаючи з 2018 року 6 студентів факультету взяли участь в програмі Erasmus+

Детально про особливості програми Erasmus+ можна дізнатись за посиланням https://erasmusplus.org.ua/ або на сторінці Відділу міжнародного співробітництва за посиланням https://tntu.edu.ua/?p=uk/about/inter/inter-edu-programs

ПРОГРАМИ ПОДВІЙНИХ ДИПЛОМІВ

Розвиток міжнародних спільних освітніх програм, зокрема програм подвійних дипломів, є одним з пріоритетних напрямків розвитку міжнародного співробітництва університету. Програми подвійних дипломів реалізуються з наступними університетами: Люблінською Політехнікою (Польща), Опольською Політехнікою (Польща), Гліндворським університетом (Великобританія), Міжнародною вищою школою комп’ютерних наук та інформаційних технологій (Франція), Університетом прикладних наук, м. Шмалькальден (Німеччина), Інститутом сучасної механіки Університету Блеза Паскаля UBP/CNRS/IFMA, м. Клермонт-Ферран (Франція).

Основними вузами-партнерами факультету, спільно з якими можуть бути реалізовані програми подвійних дипломів, є Державний університет Люблінська Політехніка (Республіка Польща)

та Університет прикладних наук м. Шмалькальден (Німеччина)

Студенти факультету беруть активну участь в програмах подвійних дипломів. Так, 7 студентів факультету продовжили навчання за програмою подвійних дипломів в Люблінській Політехніці та здобули дипломи магістрів цього ВУЗу.

Також 4 студенти факультету навчались за програмою подвійних дипломів в Університеті прикладних наук м. Шмалькальден

Загалом, починаючи з 2018 року 13 студентів факультету взяли участь в программах подвійних дипломів

Також 14 студентів факультету брали участь в програмі 1-семестрового навчання в Люблінській Політехніці

Можливим є навчання студентів факультету в інших закордонних ВУЗах-партнерах за умови наявності в них навчання за відповідними спеціальностями та наявності укладених угод щодо академічної мобільності.

МІЖНАРОДНІ ПРОЕКТИ

 1. Горизонт 2020— нова програма ЄС з досліджень та інновацій. Вона є фінансовим інструментом реалізації флагманської ініціативи Інноваційного Союзу «Європа 2020». Мета програми – зміцнення конкурентоспроможності Європи у глобальному вимірі, підсилення її економічного зростання й створення нових робочих місць.

Програму «Горизонт 2020» поділено на три основні напрями:

 • Передова наука; у рамках цього напряму фінансують високоякісні індивідуальні та командні дослідницькі проекти в усіх галузях знань, у тому числі гуманітарних;
 • Лідерство у галузях промисловості; за цим напрямом фінансують розробку нових технологій і впровадження інновацій у малий та середній бізнес;
 • Суспільні виклики; цей напрям спрямований на фінансування проектів з широким спектром науково-дослідних тематик (від покращення якості транспорту, їжі, системи охорони здоров’я та безпеки до питань європейської ідентичності і культурної спадщини).

Мінімальні умови участі у проектах програми «Горизонт 2020» — актуальна дослідницька тема, щонайменше два партнери з європейських країн (країни-члени ЄС або країни, асоційовані члени програми «Горизонт 2020») і заявка англійською мовою розміром 10-15 сторінок. Для подачі заявки кожна організація повинна зареєструватися на Порталі учасників Європейської Комісії та отримати відповідний ідентифікаційний номер (PIC код).

Детальнішу інформацію про програму можна знайти за посиланнями:

Офіційний ресурс програми: ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en

Довідник програми «Горизонт 2020» для українських дослідників: www.bilat-ukraina.eu/_media/H2020_Handbook_for_Ukrainian_Researchers_update_march2015.pdf

Горизонт 2020. Національний портал: h2020.com.ua/uk/

 1. Міжнародна Європейська інноваційна науково-технічна програма «EUREKA»— програма, проекти якої спрямовані на практичне втілення результатів науково-технічних досліджень та досягнень.

Детальніше: www.eureka.be

 1. Програми Національного Центру Наукових Досліджень Франції— підтримка та поширення результатів наукових досліджень.

Детальніше: www.cnrs.fr/index.php

 1. Програма фонду цивільних досліджень та розвитку США (CRDF)— фінансування проектів за тематиками, спрямованими на розв’язання актуальних науково-технічних проблем України та США.

Детальніше: crdf.org.ua

 1. Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)— програма співробітництва з країнами Східної Європи та реалізації спільних науково-дослідницьких проектів.

Детальніше: www.dfg.de/en/index.jsp

 1. Програми Японської спілки сприяння науці.Основне завдання програм — сприяння розвитку освіти та наукових досліджень, міжнародна співпраця наукових та науково-дослідних установ з провідними промисловими підприємствами.

Детальніше: www.jsps.go.jp/english/

УЧАСТЬ В ПРОГРАМАХ АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ФАКУЛЬТЕТУ

Науково-педагогічні працівники факультету активно беруть участь в програмах обмінів, програмах Erasmus+, стажування та підвищення кваліфікації закордоном.

Так, за програмою обміну в рамках програми ERASMUS+ в нашому університеті перебував з робочим візитом представник Опольського політехнічного університету (Інститут фізіотерапії, факультет фізичного навчання та фізіотерапії) доктор філософії Себастіан Рутковські (Sebastian Rutkowski, PhD, Institute of Physiotherapy, Faculty of Physical Education and Physiotherapy, Opole University of Technology).

В рамках візиту Себастіан Рутковські прочитав для студентів і викладачів кафедри біотехнічних систем ряд лекцій за тематикою «Віртуальна фізіотерапія».