Міжнародна діяльність

Студенти факультету беруть активну участь у програмах стажування закордоном на провідних підприємствах, зокрема Польщі та Литви. Також студенти факультету щорічно беруть участь у програмах академічної мобільності, зокрема із Університетом «Люблінська Політехніка». В 2018 році 7 студентів кафедри БТ продовжили здобуття другого (магістерського) рівня за програмою подвійних дипломів в Університеті «Люблінська Політехніка» (Республіка Польща). Участь студентів у зазначених програмах проводиться на основі укладених попередньо угод про співпрацю.

На факультеті діє програма подвійних дипломів, зокрема відповідні угоди укладені із Польщею, Німеччиною. На наступний рік подано проект на конкурс по програмі Еразмус+ з факультетом електротехніки Жилінського Технічного Університету та Західно-Поморського технічного університету, м. Щельсин, Польща.