Спеціальність 163

Колективом кафедри біотехнічних систем проводиться підготовка фахівців за спеціальністю 163 «Біомедична інженерія», що є впровадженням сучасних наукових і технічних підходів в різних областях медицини, тобто, є симбіозом класичної медицини та новітніх досягнень науки і техніки.

В рамках спеціалізації «Біоінформатика та реабілітаційна інженерія» проводиться підготовка фахівців з медичних ІТ та Веб технологій, інтернету речей, захисту інформації та розроблення спеціалізованого програмного забезпечення та мобільних додатків для медичного застосування, а також фахівців в області електроніки, біомехатроніки, 3-D дизайну та 3-D друку для вирішення прикладних потреб біопротезування, проектування штучних органів та імплантів.

До переваг навчання за цією спеціальністю можна віднести потужний професорсько-викладацький склад, який включає в себе двох докторів наук, дев’ять кандидатів наук та кандидата медичних наук, які є визнаними науковцями як в Україні так і за її межами.

Окрім цього, фахівці в області «Біоінформатики та реабілітаційної інженерії» є особливо затребуваними сьогодні, в умовах війни. Так, постійно зростає кількість людей, які постраждали внаслідок бойових дій та потребують проведення реабілітаційних заходів, зокрема протезування. Актуальність розроблення нових методів високотехнологічного протезування є задекларована в постановах Кабінету міністрів України. В ході навчання студенти освоюють різні напрямки реабілітації, зокрема імплантати, активні біопротези, стоматологічне протезування, із паралельним освоєнням технологій 3D дизайну та 3D друку. В навчальному процесі застосовуються 3D принтери.

Область біоінформатики, зокрема ІТ технологій в медицині включає в себе розроблення програмного забезпечення, розроблення та підтримка електронної системи охорони здоров’я eHealth, створення баз даних пацієнтів різної складності, ведення карток пацієнтів та автоматизацію цього процесу, автоматизована обробка медичних даних для прогнозування розвитку захворювань, аналіз медичних показників в реальному часі, проектування комп’ютерних мереж, розробку Web-сайтів медичних закладів та багато іншого.

Враховуючи те, що розвиток біомедичних технологій за темпами зростання випереджає усі інші галузі науки і техніки, в тому чисті і ІТ-технології, не втратьте можливість здобути сучасну та актуальну сьогодні спеціальність Біомедична інженерія. Отримані ж в продовж навчання знання забезпечать вас роботою з гідною оплатою праці в різного роду медичних закладах, зокрема: на підприємствах медичної промисловості, реабілітаційних, спортивних та оздоровчих комплексах, відділеннях штучної підтримки життєдіяльності органів людини, інтенсивної терапії, анестезіологічних та операційних відділеннях, діагностично-лікувальних лабораторіях, в структурних підрозділах медичних, наукових, навчальних закладів.

Обираючи спеціальність 163 «Біомедична інженерія» Ви допомагаєте змінити світ на краще.